BASRALI ÖMER'İN MEKTUBU

Basralı Ömer`in Tommy Franks`a Mektubu
 
Bu zulüm yerde kalmaz
Yemin olsun ki asra.
Önce mevtül insanlık            (mevt=olum)
Sonra harabül Basra `
 
Ben Basra ` dan Ömer.
Belki haberin yoktur diye yazıyorum Franks;
Önce demokrasi yağdı göklerden
Sonra özgürlük geçti üstümüzden
Palet palet...
Ve insan hakları namlularından
Yüzü maskeli adamların
Saniyede bilmem kaç bin adet.
Demokrasi bizim eve de isabet etti
Bir gün sonra anladım ayaklarımın koptuğunu
Babamın vücudunda
Tam on sekiz adet
İnsan hakları saymışlar.
Annem zaten yoktu
Ben doğarken
İlaç yokluğundan ölmüş.
Ambargo falan dediler ya
Anlamadım, çocuk akli iste
Sen
Daha iyi bilirsin...
Sizde de barış böyle midir Franks?
İnsan hakları çocukları yetim,
Ve ayaksız bırakır mi orada da?
Ya demokrasi?
Güpegündüz pazara düşer mi?
Ve zenginlik...
İnsanları korkudan uykusuz bırakır mi?
Ve kuşlar gökyüzünü terkeder mi orada da?
Babamla söylediğim son dua dilimde,
Ayaklarım hastanede,
Ve giymeye kıyamadığım ayakkabılar
Elimde kaldı...
Çocuğun var mi Franks?
Al... çocuğuna götür onları
Bir ise yarasın.
Kim bilir baktıkça,
Belki beni hatırlarsın
 
Bu nasıl demokrasi
Düştüğü yeri yaktı
Merhamet hür dünyaya
Bu kadar mi Iraktı?`
 
Fâruk Hazar