YERYÜZÜ DOKTORLARI Yeryüzü Doktorları Derneği web sayfası
 HAYAT VAKFI  Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı web sayfası
 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ  İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ  Türk Üroloji Derneği web sayfası
 ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ  Çocuk Ürolojisi Derneği web sayfası
 AMERİKAN ÜROLOJİ DERNEĞİ  Amerikan Üroloji Derneği web sayfası
 AVRUPA ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ  Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği web sayfası
 TÜRKİYE HEMOFİLİ DERNEĞİ  Türkiye Hemofili Derneği web sayfası
 DANDY WALKER SENDROMU  DWS lu çocuğu olan Dr.Ali Murat Yılmaz ın hazırladığı hastalıkla ilgili ilk Türkçe site
 Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN  Babam Prof.Dr.Hayrettin KARAMAN'a ait web sitesi
 TURKISLAMSANATLARI.COM  Geleneksel Türk-İslam Sanatları web sitesi
 DENİZFENERİ  Kimsesizlerin kimsesi olan gönüllüler ordusu
 İNSANİ YARDIM VAKFI  IHH İnsani Yardım Vakfı'nın sayfası
 MAZLUMDER  İnsan Hakları ve Mazlumlarla Dayanışma Derneği
 YEŞİLAY  Türkiye Yeşilay Cemiyeti