Eserleri

Eserleri:
 
Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali  (Meal, Heyet’le birlikte)
Arapça-Türkçe Yeni Kâmus (Sözlük, B.Topaloğlu ile birlikte)
İlmihal (Heyet’le birlikte)
Kur’an Yolu (Beş ciltlik tefsir, Heyet’le birlikte)
 
 
Telif Eserleri:
 
Mukayeseli İslam Hukuku (Üç cilt)
İslam Hukuk Tarihi
İslam Hukukunda İctihad
İslam’ın Işığında Günün Meseleleri (Üç cilt)
Günlük Hayatımızda Haramlar Helaller
İslam’da İşçi-İşveren Münasebetleri
Anahatlarıyla İslam Hukuku (Üç cilt)
İslam’da Kadın ve Aile
İslamlaşma ve Önündeki Engeller
İmam-Hatip Şuuru
İnsan Hakları
Gerçek İslam’da Birlik
Laik Düzende Dini Yaşamak (İki cilt)
Her Şeye Rağmen
Dert Söyletir (Şiirleri)
 
 
Çeviri Eserleri:
 
Yolların Ayrılış Noktasında İslam
İslam'a Göre Banka ve Sigorta
İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu
Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku
Rasul-i Ekrem’in Örnek Ahlakı
Altın Nesil
Dört Risale
Kelile ve Dimne (B.Topaloğlu ile birlikte)
 
Ders Kitapları:
 
Arapça Sarf-Nahiv (Dilbilgisi, B.Topaloğlu ile birlikte)
Arapça Metinler (B.Topaloğlu ile birlikte)
Fıkıh Usûlü
Hadis Usûlü